Zakończono budowę oświetlenia w miejscowości Wydrzyn

Gmina Łask informuje, że zadanie pn.:

„Budowa hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych uzupełniających  oświetlenie uliczne drogi gminnej w Wydrzynie gm. Łask w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia w miejscowości Wydrzyn”

zostało zrealizowane przez Gminę Łask z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Całkowita wartość zadania: 179 395,50 zł.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 96 480,00 zł

 

Projekt dotyczył budowy hybrydowego oświetlenia drogi gminnej nr 103178E w Wydrzynie gm. Łask na odcinku od posesji nr 23 do posesji nr 39 polegającego na montażu 12 słupów z panelami fotowoltaicznymi i siłowniami wiatrowymi służącymi do wytwarzania energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia oświetlenia ulicy.

www.zainwestujwekologie.pl