Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 2014 pn. „Bliżej natury”

W dniu 9 października  2014 r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace zgłoszone do

VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Bliżej natury”, organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku. Konkurs skierowany był do osób niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Łasku - Gabriel Szkudlarek. Do konkursu nadesłano 140 prac z 22 placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Jury w składzie:

Ewa Kantorczyk – przewodnicząca jury

Ewa Pielucha – członek jury

Bożena Trocka  - Dąbrowa – członek jury

dokonało oceny nadesłanych prac plastycznych w czterech kategoriach oraz przyznało nagrody i wyróżnienia.

w kategorii malarstwo

przyznano cztery równorzędne nagrody dla:

- Emilii Jaskólskiej z Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie

- Tomasza Pawlickiego z Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach

- Edyty Ratajczyk z Środowiskowego Domu Samopomocy przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Łodzi

- Kazimierza Sobali z Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach

w kategorii rysunek

I miejsce – Jan Maciaszek z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasku

II miejsce - Piotr Sikora z Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

III miejsce – Anna Pilatowicz z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie

Wyróżnienie  - Mariusz Podyma z Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach

w kategorii tkanina i aplikacja

I miejsce – Izabela Kowalska z Środowiskowego Domu Samopomocy w Bełchatowie

II miejsce – Anna Borowiecka z Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych – Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi

III miejsce – Przemysław Borowiecki z Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku

Wyróżnienie – Marianna Muszyńska i Stanisława Trzonek z Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Łodzi

w kategorii mieszana

I miejsce – Tomasz Kałużny z Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta w Chorzeszowie

II miejsce – Grzegorz Grodzki i Artur Golimowski z Środowiskowego Domu Samopomocy w Bełchatowie

III miejsce – Piotr Wójcik z Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie

Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie uczestników zapraszamy wraz z opiekunami na uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Uroczystość ta połączona zostanie z wernisażem pokonkursowym, który odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r.

o godz. 11.00  w Łaskim Domu Kultury przy ul. Narutowicza 11.