W styczniu ruszy program „POSTAW NA WŁASNY BIZNES – II Edycja”

Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna w styczniu 2020 r. rozpocznie realizację projektu „POSTAW NA WŁASNY BIZNES – II Edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo,  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym należących do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach,  kobiet,  mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do wyżej wymienionych grup).

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa Łódzkiego obejmującego powiaty:  bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolskim, zgierski, Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice.