V edycja konkursu „Róża Przedsiębiorczości”

Burmistrz Łasku serdecznie zaprasza Przedsiębiorców z terenu gminy Łask do wzięcia udziału w V edycji konkursu pn. „Róża Przedsiębiorczości”.

Celem konkursu jest wyłonienie przedsiębiorstwa, które osiągnęło najlepsze wyniki gospodarcze.

Do konkursu można przystąpić w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. poprzez wypełnienie ankiety załączonej do niniejszego ogłoszenia. Wypełnioną ankietę można przesłać w formie papierowej lub elektronicznej.

- w formie papierowej - za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w UM w Łasku

- w formie elektronicznej - przesłać skan wypełnionej i podpisanej ankiety na adres poczty elektronicznej: um@lask.pl

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Łukasz Śmiałkowski Inspektor Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych UM w Łasku, tel. 43 676 83 16, e-mail: l.smialkowski@lask.pl

 

Załączniki: