Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Wojewoda Łódzki zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa łódzkiego na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Program spotkania:

1. Przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku – przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

2. Dyskusja

 

13 marca 2018 r. o godz. 10.00

(Rejestracja od godziny 9.30)
Czas trwania: ok. 2 godz.

Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104
Parking od strony Pl. Komuny Paryskiej

Prosimy o potwierdzenie udziału do 11 marca 2018 r. Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Żółtaszek-Mikina magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl; tel. 42 664 10 94, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.