Spotkanie inf. pn. „Wypromuj swój projekt - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z RPO Woj. Łódzkiego 2014-2020”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Wypromuj swój projekt - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.