Rewitalizacja pl. Szarych Szeregów z dofinansowaniem

Gmina Łask otrzymała z WFOŚiGW w Łodzi wsparcie finansowe wysokości 1.153.236 zł na zadanie pn. „Zielona przestrzeń publiczna w obrębie Placu Szarych Szeregów w Łasku”. Składa się na nią dotacja wysokości 691.941 zł oraz pożyczka (461.295 zł).

 

www.zainwestujwekologie.pl