Porządek XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Sesja odbędzie się 30 grudnia 2013 r. o godz. 14.30 w pok. nr 18 (I piętro)

 

  1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2013-2023.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/340/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Łask, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/422/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 września 2013 roku.

  6. Korespondencja i sprawy różne.

  7. Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp wolny.