Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W 100- lecie Bitwy Warszawskiej”

Szanowni Państwo,

Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „w 100-lecie Bitwy Warszawskiej, która odbędzie się 15-16 października br.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Marszałek Sejmu RP- Elżbiety Witek.

 

Program konferencji

15 października (czwartek)

 

10.00–10.30 – otwarcie konferencji

10.30–12.00

Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Bitwa Warszawska 1920 roku – przebieg i konsekwencje

Prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Opinie o Bitwie Warszawskiej na Zachodzie (1920–1939)

Dr hab. prof. UJK Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „System wersalsko-ryski”. Ład polityczny w Europie Środkowo-Wschodniej powstały w konsekwencji zwycięstwa 1920 roku

Wystąpienia:

Prof. dr hab. Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Od Kijowa po „Cud Wisły”. Polskie ugrupowania polityczne wobec wojny 1920 roku

Dr hab. prof. UMK Zbigniew Girzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wojna polsko-rosyjska (1919–1921) w pracach Sejmu Ustawodawczego

14.30–16.00

Dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim) Wojna 1920 roku. Mity, legendy, fakty – wybrane zagadnienia

Dr hab. Małgorzata Misiak (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie/Uniwersytet Wrocławski), Językowo-wizualny obraz wroga – plakatowa wojna 1920 roku

Prof. dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki), Podpułkownik Jan Kowalewski – zasłużony, zapomniany, przywracany pamięci

16.20–17.20

Dr Jan Wiśniewski (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu), Francja wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku

Dr Sebastian Pilarski (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi), Czechosłowacja wobec wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku

17.30–18.30

Dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski (Uniwersytet Warszawski), Dyplomacja hiszpańska wobec najazdu Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej na Polskę w 1920 roku

Dr Dariusz Fabisz (Uniwersytet Zielonogórski), Wojna polsko-bolszewicka jako ważny epizod w biografiach polskich generałów z emigracji powrześniowej

18.30–19.00 – dyskusja

 

Drugi dzień konferencji- 16 października (piątek)

10.30 –12.30

Panel dyskusyjny „Znaczenie Bitwy Warszawskiej 1920 roku”:

Wystąpienie prof. dr hab. Przemysław Hauser, prof. dr hab. Janusz Odziemkowski , prof. dr hab. Tomasz Schramm prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

Konferencję poprowadzi: dr hab. prof. ASzW Dariusz Rogut (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie/Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)

Prof. dr hab. Jacek Piotrowski omówi Walki o Wilno w 1920 roku w świetle „Dzienników” Michała Römera

Dr hab. prof. UMSC Marek Sioma -Lublin w dniach Bitwy Warszawskiej

15.00–16.00

Dr hab. prof. UwB Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku), Walki o Białystok w sierpniu 1920 roku i ich upamiętnienie

Dr hab. prof. ASzW Dariusz Rogut (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie/Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi), Zwykli obywatele – niezwykli żołnierze. Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari – przyczynek do historii regionalnej 1920 roku

16.00–16.20 – przerwa

16.20–17.20

Dr hab. prof. UKW Danuta Jastrzębska-Golonka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Językowy obraz Bitwy Warszawskiej w memuarystyce młodych Polaków – uczestników wydarzeń

Dr hab. prof. UO Marek Białokur (Uniwersytet Opolski), Odrobiona lekcja historii. Obraz wojny polsko-bolszewickiej (1919–1921) we współczesnej szkolnej edukacji historycznej

17.20–18.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

 

٭٭٭

Kontakt dla mediów

Karolina Kubiak , (42) 616-27-45, Karolina.Kubiak@ipn.gov.pl

Informacje na temat działalności Instytutu Pamięci Narodowej wraz z zapowiedziami kolejnych imprez można znaleźć na stronach internetowych Instytutu: www.ipn.gov.pl