Obowiązkowa segregacja odpadów – zmiana przepisów do 1 stycznia

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Warto się z nimi zapoznać, gdyż na terenie Gminy Łask zaczną obowiązywać tuż po nowym roku.

Od 1 stycznia 2021 roku selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych.

Uwaga!

Jeśli dotychczas właściciel nieruchomości deklarował nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2021 roku musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni pamiętać, że przystępując do gminnego systemu gospodarowania opdadami komunalnymi muszą złożyć komplet dokumentów, tj. :

1)  oświadczenie o przystąpieniu do zorganizowanego systemu,

2)  nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożenie samej deklaracji nie stanowi podstawy do włączenia danej nieruchomości niezamieszkanej do gminnego systemu.

(Złożenie oświadczenia nie jest wymagane w przypadku nieruchomości mieszanych – dla takich nieruchomości należy złożyć jedynie nową deklarację).

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą jednocześnie korzystać z przydomowego kompostownika. W przypadkujego posiadania oraz właściwego gromadzenia w nim bioodpadów właściciel nieruchomości może zostać zwolniony z  części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wtedy opłata jest niższa o 1 zł na nieruchomość/miesiąc. Informację dotyczącą posiadania kompostownika oraz prowadzenia kompostowania bioodpadów właściciel nieruchomości powinien przekazać w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach.