Nie marnuj jedzenia i zagłosuj na uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Żywności, którego celem obchodów jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz walka z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Hołdujący tym szczytnym celom uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku biorą udział w konkursie pod hasłem "Talent do niemarnowania". Wesprzyjmy ich działania głosując codziennie od 18 listopada do 16 grudnia 2013 r. na stronie www.tescodlaszkol.pl na film "Odpowiedzialni".

Szczegóły poniżej.