Nauczanie hybrydowe w LO w Kolumnie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
od poniedziałku  19 października 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku – Kolumnie  wprowadzam nauczanie hybrydowe (zarządzenie 22/2020) w następującej formie:

•    od 19.10.2020r do 23.10.2020 r.
klasy: IIB, IINA, IINB – nauczanie zdalne (62 uczniów)
klasy: IA, IB, IIA, IIIA – nauczanie stacjonarne (73 uczniów).

•    od 26.10.2020r do 30.10.2020 r.
klasy: IIB, IINA, IINB – nauczanie stacjonarne (62 uczniów)
klasy: IA, IB, IIA, IIIA – nauczanie zdalne (73 uczniów).

 GŁOWNE ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO

 1. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem.
 2. Wszystkie zajęcia są prowadzone online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem szkolnej platformy Office 365 aplikacji Teams.
 3. Lekcja online trwa 30 minut, w razie potrzeby może zostać wydłużona do 45 min.
 4. W czasie lekcji nauczyciel sprawdza frekwencję uczniów i odnotowuje ją w dzienniku elektronicznym.
 5. Uczniowie mają obowiązek punktualnie zgłaszać się na lekcje, przygotowywać się do lekcji, aktywnie uczestniczyć w lekcjach, mieć włączone kamerki, mikrofony (chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie). Jeżeli podczas lekcji nie ma kontaktu z uczniem, nie można uznać jego obecności na lekcji – taka sytuacja jest traktowana jak nieobecność.
 6. Rodzice ucznia są proszeni o informowanie o nieobecności dziecka na lekcjach zdalnych przed lekcją poprzez dziennik elektroniczny. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów na lekcjach odbywa się mailowo tylko przez dziennik elektroniczny z konta rodzica.
 7. Ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie ze Statutem i PZO.
 8. Informacje o nieobecności nauczycieli – odwołanych lekcjach lub zastępstwach znajdować się będą w e-dzienniku.
 9. Podczas zdalnego nauczania nauczyciel jest dostępny dla rodziców w czasie konsultacji po uprzednim umówieniu się rodziców z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.
 10. Rodzice są proszeni o codzienne logowanie się do dziennika, sprawdzanie postępów
  i frekwencji dziecka, odczytywanie wiadomości mailowych i ogłoszeń.

SZCZEGÓLOWE ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO >>> Regulamin nauczania zdalnego

 

Agnieszka Wolska

dyrektor