Najnowocześniejsza w Polsce i Europie – otwarto nową oczyszczalnię!

Zakończono przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łasku. Uroczystego podsumowania dokonano podczas spotkania w Łaskim Domu Kultury. Licznie przybili goście obejrzeli prezentację oraz z film z etapów budowy oczyszczalny. Władze MPWiK w Łasku złożyły podziękowania wykonawcom i wszystkim zaangażowanym realizację tej potężnej inwestycji. Wszyscy chętni, będą mogli zobaczyć odnowioną oczyszczalnię już 13 grudnia w godz. 12 – 16.

Przypomnijmy, że pracę związane z miejską oczyszczalnią były zaledwie częścią większego projektu, który również jest ukończeniu. Mowa tu m.in. o rozbudowie i budowie kanalizacji w południowej części dzielnicy Kolumna, budowie kanalizacji w Ostrowie, ul. Zachodniej i Widawskiej. Powstało ponad 11,6 km infrastruktury.

Koszt całego projektu to ponad 67,5 mln zł z czego 34,8 mln zł pozyskano z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

Jak mówią eksperci – to jeden z najnowocześniejszych w swej klasie obiektów w Polsce, a nawet Europie. Co oznacza nowa oczyszczalnia dla mieszkańców? Przede wszystkim ekologia i poszanowanie dla wód gruntowych oraz powierzchniowych poprzez ograniczenie przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Obiekt bez trudu sprosta wyśrubowanym normom europejskim. Zmniejszy się też uciążliwość oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Łasku i regionu.  Pozyskiwany jest biogaz, a powstający osad posłuży w przyszłości jako nawóz dla rolników. Nowa oczyszczalnia przygotowana jest na odparcie ulewnych deszczy i nawałnic.

 

Galeria: