Nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. rozliczeń projektów

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, realizując Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; oś IV: „Leader” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. rozliczeń projektów.