Kurs prawny "Prawo w praktyce małych i średnich przedsiębiorców"

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie prawnym „Prawo w praktyce małych i średnich przedsiębiorców"

Kurs skierowany jest do:

  • właścicieli i kadry zarządzającej małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym do osób niemających wykształcenia prawniczego,
  • do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za różne aspekty prawne działalności przedsiębiorstwa.

Wymagane jest posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia, jednakże preferowane jest wykształcenie wyższe.

Zajęcia realizowane będą na Wydziale Prawa i Administracji UŁ - w systemie zaocznym.  Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia Kursu.

 Zajęcia prowadzone będą przez pracowników WPIA UŁ oraz zaproszonych specjalistów i praktyków (w tym radców prawnych i adwokatów).

Celem kursu jest przedstawienie, w przystępny sposób (z uwzględnieniem, iż adresaci kursu nie mają zazwyczaj wykształcenia prawniczego), w oparciu o konkretne przykłady i problemy do rozwiązania, zagadnień prawnych z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach kursu szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie, często występujących w praktyce MŚP, problemów wymagających zastosowania przepisów prawnych, a także na aspekty prawne relacji przedsiębiorców z urzędami, organami wymiaru sprawiedliwości, profesjonalnymi pełnomocnikami oraz z innymi przedsiębiorcami (umowy, spory).

Szczegóły na www.kurs-prawny.pl.