Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027”

Gmina Łask jest na etapie opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027”. W związku z powyższym, Burmistrz Łasku informuje, że konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Łask będą prowadzone w dniach 20 październik – 28 październik 2020 r.

Uwagi, opinie i rekomendacje będzie można przekazać na formularzu zgłaszania uwag. Wersja elektroniczna Projektu Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027 wraz z formularzem zgłaszania uwag jest dostępna na stronie http://www.lask.ploraz http://bip.lask.pl od 20 października 2020 roku. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy wysłać do dnia 28 października br. na jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@lask.pl.

 

                                                                                                                                      Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek