Konkurs ofert - kultura fizyczna

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.