Komunikat w sprawie zimowego utrzymania dróg

W związku z uwagami mieszkańców dotyczącymi odśnieżania dróg po opadach w dniu 12.01.2021 r. uprzejmie informujemy, że każdy zarządca drogi ponosi odpowiedzialność za jej stan i utrzymanie:

  • droga gminna – gmina Łask,
  • droga powiatowa – powiat łaski,
  • droga wojewódzka – samorząd woj. łódzkiego.

Istnieje możliwość wsparcia innego samorządu. W przypadku gminy Łask, jest to możliwe dopiero po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Łasku.