Komunikat Łaskiego Domu Kultury

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wprowadzenie nowych obostrzeń związanych z czerwoną strefą NIE POWODUJE ZMIAN W HARMONOGRAMIE ZAJĘĆ ŁASKIEGO DOMU KULTURY.

Ograniczenie liczby osób biorących udział w imprezach, spotkaniach i zebraniach w przestrzeni publicznej (do 5 osób) NIE DOTYCZĄ MIEJSC KULTURY. Wszystkie pracownie w ŁDK są dezynfekowane, wietrzone po każdych zajęciach, a przebywanie na terenie ŁDK jest dopuszczalne wyłącznie dla uczestników zajęć (i rodziców / opiekunów ). Ponadto na terenie całego budynku obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Jeżeli pojawią się kolejne wytyczne ze strony ministerstwa właściwego dla działalności kulturalnej zostaną przez ŁDK zastosowane bez zbędnej zwłoki.

Działalność Łaskiego UTW pozostaje nadal zawieszona do odwołania.

 

Źródło: ŁDK