„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego

W dniu 19 listopada  2020 r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace zgłoszone do XIV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Łask 2020 „Jak wygląda muzyka” zorganizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku. Konkurs skierowany był do osób niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego. Patronat nad konkursem objął burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Do konkursu nadesłano około 120 prac z 19 placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Jury w składzie:
           1. Janina Owczarek – przewodniczący jury

           2. Arleta Mikołajczyk – członek jury

           3. Magdalena Ciepielska – członek jury

           4. Justyna Borowiecka – członek jury

dokonało oceny nadesłanych prac plastycznych oraz przyznało nagrody i wyróżnienia.

W tym roku konkurs odbył się w zmienionej formie z powodu panującej sytuacji w kraju i na świecie. Zrezygnowaliśmy z części oficjalnej, która zawsze towarzyszyła naszym konkursom oraz z osobistego wręczenia nagród. Pomimo ciężkiej sytuacji epidemiologicznej cieszymy się, że zachowując odpowiednie zasady bezpieczeństwa nasz konkurs został przeprowadzony. Serdecznie dziękujemy wszystkim placówkom za pomoc w dostarczeniu prac swoich podopiecznych. Niech będzie to namiastka radości i normalności w ciężkim dla wszystkich czasie. Laureatom dostarczymy nagrody osobiście lub wyślemy paczką.

 

                                                                                          Środowiskowy Dom Samopomocy

w Łasku

Galeria: 

„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego

„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego
„Jak wygląda muzyka” – wyniki konkursu plastycznego