Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku nawalnego deszczu

W związku z wystąpieniem deszczu nawalnego, który spowodował  straty w uprawach rolnych informuję, że Gmina Łask  powiadomiła Urząd Wojewódzki w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Na wniosek rolnika komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi dokona lustracji zgłoszonych upraw.

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Łasku w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi /II piętro, pok. 50/, na stronie internetowej www.lask.pl oraz u sołtysów.Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich oraz dołączyć jego kserokopie.

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym należy złożyć do dnia 16.07.2013 r.