Informacja Burmistrza Łasku dot. przyjmowania wniosków do CEIDG

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, w trosce o zdrowie przedsiębiorców i pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku, zaleca się aby:

  • Wnioski do CEIDG składać drogą elektroniczną (Profil Zaufany) lub przesyłać pocztą (wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza).
  • Wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia, zmian wpisu można składać w DOWOLNYM TERMINIE, niekoniecznie w dniu wystąpienia zdarzenia.
  • Obsługa bezpośrednia przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Łasku odbywać się będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach i obejmować wyłączniemieszkańców Gminy Łask.

Telefon kontaktowy: 43 67 68 373.

                                                                                                                                  

Burmistrz  Łasku

Gabriel Szkudlarek