III sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 19 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek  III  sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku III sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2014-2023
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2015
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2015 rok”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
 12. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 13. Zapytania i wolne wnioski
 14. Korespondencja i sprawy różne
 15. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Łasku