Żegnamy Pana Krzysztofa Nowakowskiego

Zdjęcie Krzysztof Nowakowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Krzysztofa Nowakowskiego,

Wieloletniego pracownika samorządowego,
naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Łasku,
Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego
oraz Radnego Powiatowego w latach 2013-2020,

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek z pasją, społecznik,
osoba, która pozostawiła widoczne ślady w rozwoju
gminy Łask służące naszej społeczności lokalnej.

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składają

Burmistrz Łasku wraz z Pracownikami
Urzędu Miejskiego w Łasku,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku,
Radni Rady Miejskiej w Łasku
oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Łask