Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i internetu dla osób 50+

W ramach realizacji programu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", działających pod wspólnych hasłem "Polska Cyfrowa Równych Szans" od września wznowiona zostanie organizacja bezpłatnych kursów obsługi komputera i korzystania z Internetu. Projekt kierowany jest do mieszkańców powiatu łaskiego, którzy ukończyli 50 rok życia.

Zajęcia prowadzona są przez Julitę Gamoń oraz Michała Krzyżańskiego, którzy odbyli szkolenie w zakresie kompetencji trenerskich, niezbędnych do prowadzenia zajęć wprowadzających w świat Internetu osoby z pokolenia 50+.

Szczegółowy plan spotkań układany jest osobno dla każdej grupy w oparciu o potrzeby jego uczestników.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny:

693-503-440  Julita Gamoń