Komunikat

Komunikat

Zaproszenie na III Manewry Ratowniczo-Obronne w Łasku

Komenda Hufca ZHP Łask zaprasza na III Manewry ratowniczo-obronne, które planuje przeprowadzić 22 września 2012 r. na terenie boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 na ul.

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łód

Załączniki: 

Dofinansowanie pracowników młodocianych od 1 września 2012 r.

Od 1 września 2012 roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z mło

XIV Dni Kukurydzy województw mazowieckiego i łódzkiego

7 października w Skrzelewie (gm. Teresin, pow.

Rajd samochodów zabytkowych „Kolumna Klasyków”

KolumnaPark Hotel & Restauracja, Portal Classic Cars Łódź oraz 32.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje b

Subskrybuje zawartość