Komunikat

Komunikat

Zbiórka na rehabilitację dla druha Damiana Pawlaka

Podczas pełnienia służby, został potrącony druh Damian Pawlak z Kolumny. Brał on czynny udział w działaniach ratowniczych na DW482. Wskutek tego wypadku doznał poważnych obrażeń.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia

Do 24 grudnia został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on m.in.

ZUS: Umów się na e-wizytę z doradcą ds. ulg i umorzeń

Sale obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są otwarte,  ale już ponad  9 tys.

Spotkanie on-line z Ałbeną Grabowską

ZUS wysłał informacje o zaległościach i możliwościach ich spłaty

Blisko 400 tys. płatników w kraju, otrzymało za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS informację o występujących na koncie zaległościach w opłacaniu składek.

Spotkanie on-line dla dzieci i młodzieży z Marcinem Szczygielskim

Subskrybuje zawartość