Komunikat

Komunikat

Dotacja z budżetu gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza

OGŁOSZENIE

Dotacja z budżetu gminy Łask na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Burmistrz Łasku informuje, że po 20 maja br.

Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach z dofinansowaniem

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie gminy Łask - ankieta

Szanowni Państwo,

Dotacja z budżetu gminy Łask na wymianę pieca

W drugiej połowie maja br.

Live MRiPS, GUS i „Głosu Seniora” – Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Główny Urząd Statystyczny i „Głos Seniora” zaprasza na wydarzenie online transmitowane na  profilach Facebook

Subskrybuje zawartość