Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Informacja dla stowarzyszeń, którym przyznano dotacje na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

W oparciu o pkt. IV.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Załączniki: 

Zmiana terminu wyboru ofert

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Załączniki: 

Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Łasku z dnia 26 marca 2020 r.

Załączniki: 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość