Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Plac zabaw przy Orliku w Kolumnie

Z inicjatywy burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, radnych Rady Dzielnicy Kolumna, przy akceptacji Rady Miejskiej w Łasku powstał nowy plac zabaw dla dzieci. Obiekt mieści się na ul.

Budowa ulicy Łącznej, Pięknej w Kolumnie

Trwa aktualnie budowa ulicy Łącznej i Pięknej w Kolumnie. Jest to niezwykle ważna inwestycja, gdyż zapewni ona wygodny dojazd do Przedszkola Publicznego Nr 4 "Leśne Skrzaty".

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Orchowie.

W Orchowie powstają kolejne przyłącza do sieci kanalizacyjnej, która powstała z pomocą środków finansowych z Unii Europejskiej.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku

W marcu br. rozpoczęła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku.  Prace zostaną zakończone zgodnie z umową najpóźniej do 31.03.2015 r.

Ogłoszenie

Gmina Łask informuje, że

zadanie pn.  „Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów”

Podpisanie umowy na wykonanie skateparku

W dniu 19 listopada 2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Gminą Łask, a firmą BULLAIT. Przedmiotem umowy jest wykonanie skateparku na terenie dawnego wysypiska śmieci w Orchowie.

Subskrybuje zawartość