Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Budowa dróg gminnych w Łasku i Woli Łaskiej

W miejskim ratuszu podpisano umowę na  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa d

Gmina Łask z dofinansowaniem na drogi

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Łasku zostały podpisane umowy na zadania gminne oraz powiatowe, dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ul. Tylnej w Łasku

Trwa przebudowa ul. Tylnej w Łasku. Prace na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Mickiewicza (226 m) zakładają położenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę miejsc postojowych, utwardzenie terenu.

Zakończono przebudowę fragmentu ul. Szkolnej w Łasku

W miejscu gruntowej drogi powstała nawierzchnia asfaltowa, chodnik oraz miejsca parkingowe. Pamiętano także o wykonaniu odwodnienia poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej.

Przebudowa drogi gminnej Wola Bałucka-Orchów

W łaskim ratuszu podpisano kolejną umowę.

Zakończenie inwestycji

W sierpniu 2019 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Łaskiej i Ostrowie.

Subskrybuje zawartość