Rada Miejska

Biuro Rady Miejskiej w Łasku

tel. (43) 676-83-19

98-100 Łask, ul. Warszawska 14

 

Rada Miejska w Łasku liczy 21 radnych działajacych w 6 komisjach. Sesje odbywają się zwykle w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1. Obrady mają miejsce przy drzwiach otwartych.

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 2. Oprócz uchwał rada moze podejmować:
  • postanowienia proceduralne;
  • deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;
  • oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;
  • apele - zawierąjace formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnetrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
  • opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny w zakresie ustawowych kompetencji rady.
 3. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady, nie rzadziej jednak niz raz na kwartał.
 4. Sesje nadzwyczajne sa zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Bartosik Robert
Kontakt: (43) 676-83-19
um@lask.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Madej Wojciech
(43) 676-83-19
w.madej@lask.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku
Rychlik Józef
(43) 676-83-19

Radni Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Bartosik Robert Krzysztof
 2. Bordowicz Stanisław
 3. Ciebiada Grzegorz
 4. Groblewski Grzegorz
 5. Henke Włodzimierz
 6. Janiszewski Mariusz
 7. Klimczak Magdalena
 8. Kołodziejski Stanisław
 9. Kościan Piotr
 10. Łukaszewska Agnieszka
 11. Madej Wojciech Grzegorz
 12. Marek Adam Bogusław
 13. Marianowski Wojciech
 14. Nowicki Włodzimierz Sylwiusz
 15. Owczarek Krzysztof Włodzimierz
 16. Rosiak Grzegorz
 17. Rychlik Józef
 18. Rytwińska Elżbieta Maria
 19. Sowała Zbigniew Mieczysław
 20. Stolarek Grzegorz Zdzisław
 21. Walczewska Anna

 

Dyżury Radnych

Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Madej pełni dyżur w Biurze Rady w każdy poniedziałek w godz. 8.30-9.30.

Radny Włodzimierz Nowicki pełni dyżur w Biurze Rady w każdy poniedziałek w godz. 9.00-10.00.