Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku
Adres: 
ul. Inki – Danuty Siedzikówny 1, 98-100 Łask
Dyrektor: 
Ewa Ołownia
Telefon: 
(43) 675-21-89
Statut: