Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku
Adres: 
ul. Narutowicza 28, 98-100 Łask
Dyrektor: 
Małgorzata Kujda
Telefon: 
(43) 675-20-03