Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku

Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku
Adres: 
ul. Stefana Batorego 32, 98-100 Łask
Dyrektor: 
Agnieszka Leśniak
Telefon: 
(43) 675-32-70
Email: 
pp6lask@wikom.pl
Statut: