Zwiększone środki bezpieczeństwa w OSM Łask

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku zaostrzyła procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, jak i produkowanej żywności.

- Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest dla nas najważniejsze - mówi Jerzy Skorek,  prezes OSM Łask. Jako producenci żywności rozumiemy odpowiedzialność, która na nas spoczywa. Wszystkie zakłady mleczarskie w Polsce podlegają dzisiaj bardzo ostrym rygorom dotyczącym bezpieczeństwa sanitarnego i higieny pracy oraz produkcji.

Oprócz wdrożenia ogólnych zaleceń narzuconych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, podjęliśmy dodatkowe działania zwiększające bezpieczeństwo. Prowadzimy wśród pracowników szkolenia dotyczące konieczności przestrzegania zaostrzonych zasad higieny i ochrony. Instruujemy, jak zachować się w przypadku stwierdzenia u siebie niepokojących objawów. Na terenie zakładu utworzyliśmy nowe, dodatkowe punkty dezynfekcji.  Wymusiliśmy obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu na teren zakładu produkcyjnego i w głównych ciągach komunikacyjnych. Codziennie przed wpuszczeniem pracownika na teren zakładu przeprowadzamy kontrolę stanu zdrowia poprzez pomiar temperatury ciała. Ograniczamy do niezbędnego minimum kontakty pracowników wynikające z wykonywanej pracy.

Odbiór mleka z gospodarstw odbywa się bez fizycznej obecności i kontaktu kierowcy z rolnikiem. Kierowcy zostali wyposażeni w środki ochrony oraz środki dezynfekcyjne. Wprowadzone zostały również dodatkowe procedury bezpieczeństwa w sklepie firmowym. Wszystkich naszych klientów prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Jerzy Skorek podkreśla, że mleczarnia działa zgodnie z planem, natomiast skutki obecnej sytuacji będą długofalowe i na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć skalę i możliwe kierunki zmian. Produkty nabiałowe należą do grupy produktów pierwszej potrzeby. Są one również podstawą zdrowego odżywiania.  W tych trudnych czasach apelujemy o kupowanie lokalnych produktów, a pracownicy naszej spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby produkty bezpiecznie docierały do państwa - dodaje.

 

Źródłó: Łaskonline.pl