Zgłaszanie szkód po nawałnicy

Właściciele budynków, które zostały poważnie uszkodzone podczas nawałnicy w dniu 10.08.2017 r. proszeni są o zgłaszanie szkód w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku (ul. Warszawska 14).

 

Kontakt:

tel. (43) 676-83-73, (43) 676-83-78, (43) 676-83-79

e-mail: um@lask.pl

 

Komunikat w sprawie zasad udzielania pomocy z rezerwy celowej budżetu państwa rodzinom i osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej znajduje się na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego www.pomoc.lodzkie.eu w zakładce komunikaty i obwieszczenia.

Właściciele budynków mieszkalnych, które  uległy istotnemu uszkodzeniu, mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci zasiłków celowych  na ich remont lub naprawę w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku.