Zbiornik wodny "Zajączek"

Wielokrotnie na łamach Panoramy Łaskiej poruszaliśmy temat budowy zbiornika wodnego „Zajączek” w Łasku. Informowaliśmy mieszkańców o wykonanej koncepcji projektowej, o uchwaleniu miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania ustalającego lokalizację zbiornika i o wykupie terenu przeznaczonego na jego budowę. Dziś prezentujemy wszystkim zainteresowanym szczegółowe opracowanie naukowe pt. "Diagnoza stanu istniejącego procesów ekologicznych i warunków hydrologicznych obszaru zlewni bezpośredniej planowanego zbiornika wodnego Zajączek na rzece Pisi w Łasku przy ul. Rzecznej.