Zarządzenie Burmistrza Łasku - powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie kultury

Zarzadzenie Nr 31/13 Burmistrza Łasku  z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie kultury.

Załączniki: