Zarządenie Burmistrza Łasku w sprawie powołania Komisji Konkursowej - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 20/13 Burmistrza Łasku z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: