Zakończono remont budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Gmina Łask zakończyła realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku szatniowo-sanitarnego w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a”.

Wartość ogólna zadania: 1 259 535,16  PLN

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości:

- pożyczka w kwocie  -   210 380,00 PLN

- dotacja w kwocie     -   210 380,00 PLN

Dodatkowo budowa finansowana była przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Wysokość dotacji wyniosła 351 400,00 zł

 

W ramach termomodernizacji wykonano: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia podłóg wraz z dociepleniem fundamentów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji c.o. Zmodernizowana została kotłownia wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto zamontowane zostały solary wspomagające system przygotowania cwu.  Zainstalowano także  system wentylacji nawiewno-wywiewnej. Zmodernizowano instalację grzewczą  w tym wymieniono kocioł węglowy na kocioł opalany peletem.

Rozbudowa budynku związana była z koniecznością dostosowania pomieszczeń sanitarnych do obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Galeria: 

Budynek Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Budynek Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
Budynek Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku