Zakończono przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach

Świetlice wiejskie to miejsca spotkań i integracji lokalnych społeczności. Ich rola jest nie do przecenienia. Obiekt we Wrzeszczewicach otrzymał właśnie drugie życie, a kompleksowy remont zmienił go nie do poznania. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrała firma KRIS – BUD Krzysztof Jóźwik z Dębołęki oferując kwotę 545.483,68 zł.

Projekt „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Gmina Łask otrzymała dofinansowanie wysokości 64.130 zł.

 

Celem operacji jest udostępnienie mieszkańcom infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę budynku świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach.

Przewidywany wynik operacji: jeden wsparty podmiot działający w sferze kultury.

Galeria: 

Świetlica wiejska we Wrzeszczewicach ukończona

Świetlica wiejska we Wrzeszczewicach ukończona
Świetlica wiejska we Wrzeszczewicach ukończona
Świetlica wiejska we Wrzeszczewicach ukończona
Świetlica wiejska we Wrzeszczewicach ukończona
Świetlica wiejska we Wrzeszczewicach ukończona