Zakończono drugi etap budowy drogi w Orchowie

Gmina Łask zrealizowała drugi etap zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Orchowie”. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 215 101,93 zł,  a wykonawcą była firma SKANSKA S.A.

 

Zakres prac obejmował:

1.    Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2.    Roboty ziemne - wykopy

3.    Wbudowanie krawężników ulicznych na ławie betonowej i obrzeży

4.    Regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

5.    Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników

6.    Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna)

7.    Wykonanie ścieku ulicznego

8.    Wykonanie nawierzchni wjazdów i chodników z kostki betonowej.

9.    Wykonanie umocnienia skarp i poboczy

10.  Wykonanie przepustu pod koroną drogi

11.  Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (należy wycenić zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu)

12.  Urządzenie zieleni w pasie drogowym (nasadzenia drzew jako kompensacja w ilości zgodnej z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew)

Galeria: 

Droga w Orchowie - 2 etap

Droga w Orchowie - 2 etap
Droga w Orchowie - 2 etap
Droga w Orchowie - 2 etap
Droga w Orchowie - 2 etap
Droga w Orchowie - 2 etap
Droga w Orchowie - 2 etap
Droga w Orchowie - 2 etap
Droga w Orchowie - 2 etap
Droga w Orchowie - 2 etap
Droga w Orchowie - 2 etap
Droga w Orchowie - 2 etap