Zakończenie inwestycji

W sierpniu 2019 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Łaskiej i Ostrowie. W wyniku realizacji inwestycji wykonano: 

  • sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o łącznej długości 2651,20 m
  • odejścia boczne Ø 160 mm w granicach pasa drogowego w ilości 129 szt. o łącznej długości 758,55 m

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „KAŻMIERCZAK” Zbigniew Kaźmierczak z Kosowa. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 209 613,11 zł. Inwestycja została zrealizowana przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 710 085,00 zł.

www.zainwestujwekologie.pl