Zagrożenie dla upraw pszenicy jarej

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania skrzypionek.