Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach zakończone

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach” zakończone.

 

Sołectwo Łopatki zakończyło realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach”.  Na niniejsze zadanie gmina Łask otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację w wysokości 10 000,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł  26 742,14 zł.      

 

  

 

W ramach ww. zadania powstaładokumentacja projektowa zagospodarowania terenu za Domem Ludowym w Łopatkach. Na jej podstawie wybudowano ze środków dotacji siłownię zewnętrzną,  następnie ze środków gminy (w tym funduszu sołeckiego) zakupiono materiały, aby  powstało miejsce na ognisko, w którym zamontowano grill na trójnogu, a wokół paleniska posadowiono ławki. Ponadto odnowiono boisko do piłki siatkowej. Dokumentacja projektowa oraz dostawa i montaż  urządzeń siłowni zewnętrznych zostały wykonane przez firmy zewnętrzne. Natomiast pozostałe prace zostały wykonane nieodpłatnie przez zaangażowanych  mieszkańców Łopatek.

Galeria: 

Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach

Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach
Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach
Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach
Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach
Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach
Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach
Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach
Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Łopatkach