Zadanie pn. „Unowocześnienie świetlicy wiejskiej w Remiszewie - kontynuacja” zakończone

W dniu 19 czerwca 2019 r. została zawarta jedna z trzech umów pomiędzy województwem łódzkim  a gminą Łask na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.  Sołectwo Remiszew na zadanie pn. „Unowocześnienie świetlicy wiejskiej w Remiszewie - kontynuacja” otrzymało dotację w wysokości 7 000 zł. Całkowity koszt projektu określono we wniosku  na kwotę 14 200 zł, jednakże po zrealizowaniu zadania wydatki nieznacznie wzrosły i wyniosły 14 307,69 zł. W ramach projektu został przeprowadzony remont kuchni, w tym wykonano wylewkę posadzki. Ponadto wylewkę wykonano w pomieszczeniu przygotowywanym jako zaplecze kuchenne. Wykonanie posadzki i większość materiałów do przeprowadzenia remontu zakupiono ze środków dotacji. Natomiast  niektóre materiały i wyposażenie zostały zakupione ze środków gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Remiszew.  Prace remontowe w kuchni  zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców sołectwa Remiszew przy znaczącym zaangażowaniu sołtysa Pana Dariusza Michalaka i Pana Remigiusza Ludwisiaka. Jedynie wylanie posadzki w kuchni i pomieszczeniu przeznaczonym na zaplecze kuchenne zostało zlecone firmie.

Należy jednak podkreślić, że kolejny raz mieszkańcy stanęli na wysokości zadania i wykonali prace nieodpłatnie, zgodnie z umową dotacyjną i określonym w niej terminie.

Dzięki zaangażowaniu sołtysa i mieszkańców  Remiszewa świetlica wiejska staje się coraz bardziej nowoczesna i funkcjonalna.    

 

Galeria: 

Świetlica w Remiszewie

Świetlica w Remiszewie
Świetlica w Remiszewie
Świetlica w Remiszewie
Świetlica w Remiszewie
Świetlica w Remiszewie
Świetlica w Remiszewie