Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim pracownikom łaskich instytucji: Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi, by wykonywana praca zawsze budziła szacunek i uznanie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku                                                         Burmistrz Łasku

                    Robert Bartosik                                                                                Gabriel Szkudlarek