XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 1 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Przebieg sesji będzie można śledzić online - za pośrednictwem Łaskiego Serwisu Samorządowego - www.lask.pl

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 6 października do 17 listopada 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wariantów Nr 42 i 44 przedstawionych w studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowym dla budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź - Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny - Kępno - Czernica Wrocławska - Wrocław Główny, przebiegających przez teren Gminy Łask.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021- 2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ostrów, gmina Łask (dotyczy dróg gminnych).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ostrów, gmina Łask (dotyczy dróg wewnętrznych).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych stanowiących własność Gminy Łask wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu oraz warunków przyznawania bonifikat i rozłożenia płatności na raty przy zakupie mieszkania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych i sprzedaży ułamkowych części gruntu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem, gruntu położonego w Okupie Małym na rzecz użytkownika wieczystego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości (nieruchomość położona w obrębie 10 m. Łask pod publiczną gminną drogę dojazdową).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu nieruchomości (nieruchomość położona w obrębie 13 m. Łask pod publiczną gminną drogę dojazdową).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (Łask, ul. Południowa na cele garażowe).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (Wrzeszczewice na potrzeby prowadzenia obserwacji wód podziemnych).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (Wrzeszczewice Skrejnia na cele rolne).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (dotyczy sklepu spożywczego przy ul. Warszawskiej 14).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Łask biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łask.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Łasku.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku.
 25. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych cz.2.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Korespondencja i sprawy różne.
 28. Zakończenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

                                                                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                            /-/  Robert Bartosik