XVI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 16 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2014 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2016-2023
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2016
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2016 rok”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 5
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask
 17. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 18. Zapytania i wolne wnioski
 19. Korespondencja i sprawy różne
 20. Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                               /-/ Robert Bartosik