XV nadzwyczajna sesji Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 1 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14, odbędzie się nadzwyczajna XV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XV sesji Rady Miejskiej w Łasku:

  1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej w Łasku
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023
  4. Korespondencja i sprawy różne
  5. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                              /-/ Robert Bartosik